English
Curlylightproductenruimte‑invullingenkunstworkshopscontactCurlylight DESIGNgame 

 

'Eigen Weg' :  Fotoproject  + proces v zonder medicatie willen gaan: 

Stukje van de langgerekte fotoserie "Eigen Weg":  Samenwerking met Peterjan Steinfort, sept. 2016. 
Een proces van gestopt te zijn met medicatie lithium voor zijn manische depressiviteit. 

'Eigen Weg' :  Geschreven door Peterjan Steinfort, 20 febr’20: 


Deze tekst omvat een heel lang voortraject van emoties en blokkades in mijn leven, en ook het verlies van en de rouw om mijn vriendin Tiny. Haar overlijden was de aanleiding en ook de noodzaak toen om (tijdelijk) te stoppen met mijn medicatie, om zo veel een plek te kunnen gaan geven. Ik voelde destijds heel duidelijk, dat het ondanks de medicatie toch wel tot een manische episode zou hebben geleid. Maar op deze wijze kon ik dichter bij mezelf komen, om juist uitdrukking te geven aan al die gevoelens die al zo lang geblokkeerd waren geweest. Zoals de EigenWeg fotoserie uitbeeld en door toedoen van Rudy, kon ik bij mijn gevoel komen en blijven en uitbundig van mij laten horen en laten zien wat er in mij leefde. Het was een fijne en goede expressie in fysieke en geestelijke vrijheid om te bewegen naar ruimte en erkenning. Ik kon door die ruimte en begeleiding door blokkades heen breken en me creatief uiten, me bevrijd, gegrond èn vertrouwd voelen. 

(RvdB: Vervolg binnen inmiddels 2e kunstproject 'Thin Line' in feite:)  Na inname weer van andere en minimale medicatie later, kon ik terugkijken op een tijd van ruimte en rust. Er was plaats gemaakt voor mijn jarenlange reeks van opgehoopte emoties en verliezen en er was plaats gekomen voor rouw en dat niet alleen om mijn vriendin. 


Rudy vd B:  Mijn aandeel in invoelende begeleiding deed ik naast standaardbegeleiding vd psychiater.
Balans en beweging ontstaan langzaam
, via enige lichte maniën en depressie in zo’n 1,5 jaar, en hierin 2x kort terug aan de lithium.
Uiteindelijk, (= 'Thin Line' kunstproject hierin) met ook hulp van anderen (zussen Anka & Rudy + Fact team), lukt het hem stevig te wortelen naar een nieuwe balans.  In deze laatste periode kwam ook in mij veel naar boven en konden we elkaar vaak ondersteunen. 

 

'Thin Line' :  Fotoproject in vele bewustzijnsmomenten en natuurverhalen.

Het lange traject van herstel en bewustzijnsstabilisering. Deze dunne weg werd geïnitieerd met de titel die op mijn wens kwam, van Peterjan. Eropvolgend de nieuwe fotoserie aan het water.... en later vele collages die hieruit tevoorschijn kwamen. Alle kenmerken ons proces van vele nieuwe hooggevoeligheden en sferen tegenkomen en ontdekken. Ons proces was zeker niet dezelfde, maar ook ik droeg nog oud zeer in mij, wat met Peterjan's 'terug'-begeleiding in veel later stadium ook alle ruimte krijgen kon. Zeer bijzonder. 

Deze wordt nog bij Kunst in beeld gebracht gauw. Later dan nu, maart 2020.